Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά

Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά

Κατηγορία:Καθαρισμός Graffiti με προϊόντα CPT

Αφαίρεση graffiti με τα προϊόντα CPT από ξύλινες, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες παιδικής χαράς.

Περιγραφή Προϊόντος

Ο προμηθευτής εξοπλισμού παιδικής χαράς, χρησιμοποίησε τα προϊόντα αφαίρεσης graffiti της CPT, για να καθαρίσει πλαστικές, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες σε παιδική χαρά Δήμου. Παρά τον εκτεταμένο βανδαλισμό η αφαίρεση ήταν αποτελεσματική σε όλες τις επιφάνειες και χωρίς επιπτώσεις στα κατασκευαστικά υλικά της παιδικής χαράς ή των γειτονικών επιφανειών.

Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά
Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά
Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά
Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά
Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά
Καθαρισμός Graffiti σε παιδική χαρά

Περιγραφή Προϊόντος

Ο προμηθευτής εξοπλισμού παιδικής χαράς, χρησιμοποίησε τα προϊόντα αφαίρεσης graffiti της CPT, για να καθαρίσει πλαστικές, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες σε παιδική χαρά Δήμου. Παρά τον εκτεταμένο βανδαλισμό η αφαίρεση ήταν αποτελεσματική σε όλες τις επιφάνειες και χωρίς επιπτώσεις στα κατασκευαστικά υλικά της παιδικής χαράς ή των γειτονικών επιφανειών.