Σάκοι καλαθιών

Σάκοι καλαθιών

Κατηγορία:Σάκοι Απορριμμάτων

Σάκοι καλαθιών λευκοί ρε ρολό 50 τεμαχίων. Υψηλής αντοχής σάκοι από πρωτογενές υλικό με περφορέ.

Περιγραφή Προϊόντος

Σάκοι καλαθιών από καθαρό πολυαιθυλένιο. Λευκού χρώματος σε ρολά των 50 τεμαχίων με περφορέ για εύκολο κόψιμο. Συσκευασμένοι σε κιβώτιο, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Σταθερή ποιότητα και εύκολη διαχείριση στα έργα καθαρισμού. Η συσκευασία τους κάνει εύκολη υπόθεση την αξιολόγηση κατά την παραλαβή και την διαχείριση του κόστους των αναλωσίμων ανά έργο. Καταργεί τις συσκευασίες ανά κιλό με διαφορετικό πάχος κάθε φορά και λιγότερα τεμάχια ανά κιλό.

Περιγραφή Προϊόντος

Σάκοι καλαθιών από καθαρό πολυαιθυλένιο. Λευκού χρώματος σε ρολά των 50 τεμαχίων με περφορέ για εύκολο κόψιμο. Συσκευασμένοι σε κιβώτιο, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Σταθερή ποιότητα και εύκολη διαχείριση στα έργα καθαρισμού. Η συσκευασία τους κάνει εύκολη υπόθεση την αξιολόγηση κατά την παραλαβή και την διαχείριση του κόστους των αναλωσίμων ανά έργο. Καταργεί τις συσκευασίες ανά κιλό με διαφορετικό πάχος κάθε φορά και λιγότερα τεμάχια ανά κιλό.