Οδηγός καθαρισμού

Αξιολόγηση προϊόντων antigraffiti της CPT από το Κέντρο Λίθου

Αξιολόγηση προϊόντων antigraffiti της CPT από το Κέντρο Λίθου

Δύο από τα προϊόντα της εταιρίας CPT αξιολογήθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους από το Κέντρο Λίθου.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΟΥ υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι αρμόδιο για την έρευνα του τρόπου συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και γλυπτών, τη μελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και των αιτιών φθοράς των λίθων, την ανεύρεση μεθοδολογίας συντήρησης και της επίδρασής τους στις ιδιότητες των λίθων, τις εργαστηριακές και πιλοτικές εφαρμογές συντήρησης, τον περιοδικό έλεγχο των εφαρμογών σε μνημεία, σε αρχαιολογικούς χώρους και γλυπτά, την έρευνα για τη συντήρηση προστατευτικών και διακοσμητικών στρωμάτων που σώζονται στις επιφάνειες μνημείων και γλυπτών, την έρευνα για τη συντήρηση κατασκευών από άψητο ή ατελώς ψημένο πηλό, τις εργαστηριακές και πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο των σχετικών εφαρμογών.Ζητήστε μας τα αποσπάσματα από την έκθεση αξιολόγησης των προϊόντων graffiti shield (GRP 22) και shadow remover (GRR12).