Οδηγός καθαρισμού

Λεκές από καφέ, τσάι στο χαλί

Εξοπλισμός που θα χρειαστείτε :

Λευκό πανί, μηχανή extraction .

Ξελεκιαστικά που θα χρειαστείτε :
Professional Spot Lifter, Dye Gone .

Διαδικασία :
Βήμα 1 : Αν ο λεκές είναι φρέσκος χρησιμοποιήστε Professional Spot Lifter

Βήμα 2 : Ακολουθώντας τις οδηγίες του Dye Gone ψεκάστε το λεκέ και ξεβγάλτε με κρύο νερό.

Βήμα 3 : Αν ο λεκές παραμένει επαναλάβετε τη διαδικασία.. .