Τήλ: (+30) 210 6746311
Αρχική
GRAFFITI ένα διεθνές πρόβλημα

GRAFFITI ένα διεθνές πρόβλημα

Κατηγορία: Οδηγός καθαρισμού

Το Graffiti αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αποτελεί σε πολλές χώρες εγκληματική πράξη μιας και θεωρείται καταστροφή ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας που δημιουργεί μεγάλο οικονομικό και συναισθηματικό κόστος.

Η αντιμετώπισή του προϋποθέτει βαθιά γνώση της τεχνολογίας των νέων υλικών που χρησιμοποιούνται στα χρώματα αλλά και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αφαίρεσης και προστασίας από το Graffiti. Η εταιρία CPT αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο εξειδικευμένη εταιρία τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα με εφαρμογές των προϊόντων στα περισσότερα μεταφορικά μέσα, από τις εταιρίες καθαρισμού κτιρίων, εταιρίες αποκατάστασης μνημείων, αρχιτέκτονες και τεχνικές εταιρίες. Επιπλέον η CPT διαθέτοντας τεχνογνωσία έχει υποστηρίξει ως φορέας συντονισμού, την εφαρμογή προγράμματος ελέγχου του Graffiti στο δήμο Ζωγράφου με εξαιρετικά αποτελέσματα.