Ενώ καθαρίσατε πρόσφατα τη μοκέτα είναι πάλι βρώμική.

Κατάλληλο για :

Μερικές εταιρίες καθαρισμού χρησιμοποιούν τη μέθοδο του ξηρού αφρού και πριν αυτός στεγνώσει τον απορροφούν με μηχανή απορρόφησης. Ενώ η μοκέτα πολύ σύντομα στεγνή, δεν έχει καθαριστεί σωστά.

Ο πιο πάνω τρόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε καν περιοδικός καθαρισμός.Μετά τον καθαρισμό με αφρό, θα πρέπει η μοκέτα να στεγνώσει και τότε με αφοροφητική μηχανή σκόνης να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα του απορυπαντικού μαζί με τους ρύπους που έχουν κρατήσει στην επιφάνεια.

Θέλω να ρωτήσω :

Το email μου * :


Το τηλέφωνο μου («αν θέλετε να σας καλέσουμε») :


γράψτε το όνομα του προϊόντος και την ερώτησή σας * :

Το αποτέλεσμα του : 4 + 2 είναι :